viernes, 28 de septiembre de 2012

COMUNICADO DE UNA MIEMBRO DE SECUENCIACERO

 Despois do artigo publicado na VOZ DE GALICIA  de onte,  hoxe chama unha persoa de parte do Concello de Vigo dicindo que É UNHA MAGOA QUE SE PERDA O CERTAME SECUENCIACERO, que nos permiten celebralo, non no VERBUM, pero si noutro museo da cidade...

Sinto pena, moita, porque unha parte esencial no noso comportamento debe ser  A SERIEDADE.  Xa tiñamos convocado, desconvocado- un respecto señores- que celebrar un certame supón tempo... dar un prazo para recibila obra, facer unha preselección (co conseguinte prazo), enviala obra preseleccionada ao xurado e finalmente comunicarllelo aos autores das obras elexidas.  Estamos practicamente en outubro... Se este ano non se pode levar a cabo O CERTAME SECUENCIACERO non é culpa nosa.

Algo que me pregunto ¿Hai algún problema co VERBUM?  Lembro ao goberno municipal que ese museo é obra dun rexidor socialista  ¿É  preciso deixalo morrer de inanición?


Este comunicado é persoal, simplemente como  membro da asociación SECUENCIACERO 

"Inés Lavandeira"
Despues del artículo publicado en LA VOZ DE GALICIA de ayer, hoy llama una persona de parte del Concello de Vigo diciendo que ES UNA PENA QUE SE PIERDA EL CERTAMEN SECUENCIACERO, que nos permiten celebrarlo, no en el VERBUM, sino en otro museo de la ciudad...

 Siento pena, mucha,  porque una parte esencial en nuestro comportamiento debe ser  LA SERIEDAD Hemos convocado, desconvocado- un respeto señores- que celebrar un certamen supone tiempo.. dar un plazo para recibir la obra, hacer una preselección  (con el plazo consiguiente), enviar la obra preseleccionada  al jurado y finalmente comunicacion a los autores de las obras elegidas.  Estamos practicamente en octubre Si  este año no se puede llevar a cabo el CERTAMEN SECUENCIACERO no es nuestra culpa.

 Otra cosa que me intriga  ¿ Hay algún problema con EL VERBUM?  Recuerdo al gobierno municipal que ese museo es obra de un regidor socialista ¿Es necesario dejarlo morir de inanición?


Este comunicado es personal, simplemente como miembro de la asociación SECUENCIACERO

1 comentario:

Un admirador dijo...

Entón se tendes un lugar para celebralo certamen ¿por qué non o facedes? É unha mágoa cos bos ratos que tiña pasado outros anos.