domingo, 6 de marzo de 2011

SAUDADE- CELSO EMILIO FERREIROA silandeira sombra sin consolo
de aquil que fun, decote vai conmigo.
Lexano amor, hedra que medra e medra
dentro de min robíndome a modiño.

Aquil que fun non son, por iso estamos
xuntos os dous. Aquil que entonces era
como un río fuxiu, pero quedouse
coma o río que pasa e sempre queda.

Fecunda sementeira do pasado
espello meu, única vida viva,
tódalas cousas morren i esmorecen
somente tí, lembranza, te eternizas.

Espello meu, no que me estou ollando
ise que agora son xa non esiste
O tempo faise estatua na saudade
i eu morro de saudades cada intre.

-------------------------------------------
Una silenciosa sombra sin consuelo
de que aquel que fui, a menudo va conmigo.
Lejano amor, hiedra que crece y crece
dentro de mi subiendo poco a poco.

Aquel que fui no soy, por eso estamos
juntos los dos. Aquel que entonces era
como un río escapó, pero quedó
como el río que pasa y siempre queda.

Fecunda siembra del pasado
espejo mío, única vida viva,
todas las cosas mueren y se apagan
solamente tu, recuerdo, te eternizas.

Espejo mío, en el que te estás mirando
ese que ahora soy ya no existe
El tiempo se hace estatua en la añoranza
y yo muero de añoranzas cada instante

No hay comentarios: